Kõik uudised

Merkol kolm uut stipendiaati

Oleme toetanud omanimelise stipendiumiga Tallinna Tehnikaülikooli noori teadlasi ja tudengeid alates 2007. aastast. Sel aastal pälvisid stipendiumi Helena Kuivjõgi, Mihkel Hõlpus ja Rauno Lemberg.

Merko noore teadlase/õppejõu stipendiumi pälvis TalTechi inseneriteaduskonna ehituse ja arhitektuuri doktoriõppe tudeng ning liginullenergiahoonete uurimisrühma liige Helena Kuivjõgi. Ehitussektori teadlikkust tõstva teadustöö kõrvalt õpetab ta tudengeid ja propageerib inseneriõpet juhendades gümnasiste. Helena teeb kõik selleks, et olla õppejõud selle parimas mõttes ja toetada teadlasena ühiskonna arengut. Ta panustab aktiivselt õppekava arendamisse läbi uute õppimismetoodikate rakendamise Hoonete energiasimulatsiooni kursusel ning aitab nõu ja jõuga Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse noortekogu.

Inseneriõppe stipendiumiga tunnustasime seekord kahte TalTechi ehitusjuhtimise ja ehitiste projekteerimise tudengit, kes töötavad Merkos ja on oma meeskondade sõnul tublid tulevikutegijad.

Mihkel Hõlpus õpib V kursusel ja töötab täna Allveelaeva 4 korterelamu objektil Noblessneris. Ta on õpihimuline, töökas, motiveeritud ja kohusetundlik noor, kes unistas juba lapsena ehitaja elukutsest. Mihkel on sihikindel ja iseseisev, ta julgeb küsida ja on valmis parima lahenduse leidmiseks diskuteerima. Tema ideed on leidlikud ja innovaatilised. Ta on täpne mahtude arvutaja, korrektne jooniste ja graafikute koostaja, nutikas probleemide lahendaja ning hea ja positiivselt meelestatud suhtleja. Kooli- ja töövälisel ajal võib Mihklit kohata jooksuradadel, ratta seljas, mäesuusaradadel ja kui sõbrad paluvad, siis ka Ironmani tiimivõistlusel.

Rauno Lemberg õpib III kursusel. Peale Pelgulinna riigigümnaasiumi ehitusobjekti valmimist suundus ta tööle Merko konstrueerimisosakonda. Rauno on kohusetundlik ja terane spetsialist, kes süveneb teemasse, näeb probleemide olemust ja leiab lahendusi. Ehitusplatsil töötades jäi silma tema suur huvi objektil toimuva vastu ja sügav õpitahe. Rauno kasuks räägib hea suhtlemisoskus ja tugevad insenertehnilised teadmised. Lisaks koolile ja tööle on ta panustanud tudengielu arendamisesse BEST- Estonia kaudu. Näiteks võib tuua 2023. aasta Enginaatori võistluse, kus tema kanda oli kogu ehitusülesandega seonduv alates ideest ja korraldusest kuni auhindade üleandmiseni.

Merko nime kandev ja koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondiga välja antav inseneriõppe stipendium on mõeldud TalTechi kolmanda, neljanda või viienda aasta edukale üliõpilasele. Noore teadlase ja õppejõu stipendiumile saavad kandideerida kuni 40aastased ehituserialade doktorikraadiga Tallinna Tehnikaülikooli teadlased või õppejõud.