Kõik uudised

Merko Ehitusel valmis uuendatud Valga veevõrk

Merko Ehitus lõpetas Valga Vesi AS poolt tellitud Valga vee- ja kanalisatsioonitrasside uuendamise ja renoveerimise teise etapi, mis hõlmas ca 37 km paigaldatud uusi ja renoveeritud vee- ja kanalisatsioonitrasse.

Merko Ehituse projektijuhi Tiit Joosti sõnul teostati veevõrgu rekonstrueerimistööde teises etapis lisaks ka Valga Linnavalitsuse poolt finantseeritud teeehituslikke lisatöid, mis tehti paralleelselt vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimistöödega.

Joosti sõnul võib ehitustööde juures kõige positiivsema detailina välja tuua hea koostöö nii tellija kui linnavalitsusega, kelle tegevus oli konstruktiivne, kompetentne ja operatiivne. “Ainult tänu nii heale koostööle suutsime objekti lõpetada ennetähtaegselt,” lisas Joosti. Tiit Joosti sõnul valmistas tihti muret ja pidurdas tööde tempot olemasolevate võrkude toimimise tagamine, millega pidi väga ettevaatlikult ümber käima. Samuti on Valgas pinnas küllaltki varieeruv, vaheldudes liiva, savi ja isegi vesiliivaga, mis lisas tööle keerukust.

Valga trasside teise etapi valmimine oli planeeritud oktoobrisse 2006, kuid sai valmis septembris. Teises etapis ehitati 700 uut ja renoveeriti 160 olemasolevat veetorustiku majaühendust. Samuti ehitati 750 uut ja renoveeriti 90 olemasolevat kanalisatsioonitorustiku majaühendust. Lisaks hõlmas projekti teine etapp 16 km veetorustikku, 16 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 1 km survekanalisatsioonitorustikku, 5 km sadeveetorustikku ning 3 kanalisatsiooni ülepumpla rajamist.

Teise etapi maksumus oli koos Valga linnale sooritatud lisatöödega ligikaudu 100 miljonit krooni. Kokku hõlmas Valga trasside esimene ja teine etapp Valga linnas 27 kilomeetrit veetorustiku ja sama palju isevoolse kanalisatsioonitorustiku paigaldamist ja rekonstrueerimist. Lisaks ehitati kolm kilomeetrit survekanalisatsioonitorustikku, kuus kilomeetrit sadeveetorustikku ning kuus kanalisatsiooni ülepumplat. Samuti ehitati kogu projekti käigus kokku 1050 uut ja renoveeriti 300 olemasolevat veetorustiku majaühendust ning ehitati 1180 uut ja renoveeriti 145 olemasolevat kanalisatsioonitorustiku majaühendust.

Valga linna 14 700 elanikust on projekti tulemusel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud ligikaudu 90 protsenti. Projekti kogumaksumus oli 134 miljonit krooni