Garantii

Kaitse ootamatuste vastu

Merko korterelamutes kehtib kaheaastane garantii, mis katab uusehitisega kaasnevad tavapärased muutused (nt hoone vajumisest
tingitud praod) ja muud garantii alla kuuluvad mured. Garantiiperiood algab korteri või korterelamus asuva äripinna valduse
üle andmisest ostjale või alates hoonele kasutusloa väljastamisest (sõltuvalt sellest, kumb neist sündmustest toimub hiljem). 

Garantiiperioodi jooksul teeme garantiikorras vajalikud parandustööd Merko kulul. Korteri kasutamist takistavad
puudused likvideerime lühima võimaliku aja jooksul, ülejäänud pärast garantiiperioodi lõppu.

Tähelepanu!

Üldkasutatavatel pindadel (korterelamu trepikojad, õuealad, fassaadid, katused, mänguväljakud) ja
hoone tehnosüsteemides
(küte, elekter, ventilatsioon, nõrkvool, vesi, kanalisatsioon)
ilmnevate muredega tuleb pöörduda hoone halduri ja/või korteriühistu poole.