Garantii

Kaitse ootamatuste vastu

Merko korterelamutes kehtib kaheaastane müügigarantii, mis katab uusehitisega kaasnevad tavapärased muutused (nt ehitusniiskuse väljakuivamise mõjud,
hoone loomulikust vajumisest tingitud praod) ja muud garantii alla kuuluvad mured. Garantiiperiood algab korteri või korterelamus asuva äripinna valduse
üle andmisest ostjale. Juhul, kui valdus antakse üle enne hoonele kasutusloa väljastamisest, lõpeb garantii kahe aasta möödudes kasutusloa väljastamisest. 

Garantiiperioodi jooksul teeme garantiikorras vajalikud parandustööd Merko kulul. Korteri kasutamist takistavad
puudused likvideerime lühima võimaliku aja jooksul, ülejäänud pärast garantiiperioodi lõppu.

Tähelepanu!

Üldkasutatavatel pindadel (korterelamu trepikojad, õuealad, fassaadid, katused, mänguväljakud) ja
hoone tehnosüsteemides
(küte, elekter, ventilatsioon, nõrkvool, vesi, kanalisatsioon)
ilmnevate muredega tuleb pöörduda hoone halduri ja/või korteriühistu poole.

Kuidas turvaliselt puurida?

Vaata, millele pead enne puurima asumist kindlasti tähelepanu pöörama.

Mida teha, kui tunned vannitoas halba lõhna?

Vaata, mida tuleks teha kanalisatsioonilõhna eemaldamiseks.

Kuidas käituda veeavarii korral?

Vaata, mida tuleks teha, kui avastad oma korteris veeavarii.

Mida teha, kui kraanist ei tule vett?

Vaata, mida tuleks teha, kui kraanist tuleb vett vaid osaliselt või ei tule üldse.

Mida teha, kui elektrit ei ole?

Vaata, mida tuleks teha, kui korteris ei ole elektrit.

Kuidas hooldada uksi?

Vaata, millele tuleks uste hooldamisel kindlasti tähelepanu pöörata.

Kuidas hooldada ventilatsiooniseadet?

Vaata, millal ja kuidas tuleks ventilatsiooniseadet hooldada.

Kuidas kasutada targa kodu võimalusi?

Vaata, millised funktsioonid on juhitavad läbi targa kodu süsteemi.

Kuidas töötab põrandaküte?

Vaata, millele tuleks küttesüsteemi juures kindlasti tähelepanu pöörata.

Kuidas hooldada aknaid?

Vaata, millele tuleks akende hooldamisel kindlasti tähelepanu pöörata.

Kuidas korterit koristada?

Vaata, milliseid vahendeid tuleks korteri koristamisel kasutada.