Ringtee Tehnopark

AS Merko Ehitus müüb Kiili vallas, Vaela külas äri/tootmismaa kinnistuid. Kinnistute omanik ja arendaja on AS Merko Ehitus tütarettevõte AS Merko Ehitus Eesti.

Kinnistud asuvad Tallinna ringtee ääres Kiili ristmiku vahetus läheduses ning Tartu maanteest ca 4,5 km, Kiili alevikust 3,5 km, Tallinna Kesklinnast ca 16 km ja Viljandi maanteest 3,3 km kaugusel. Kinnistutele on välja ehitatud juurdepääs kogujatee kaudu Tallinna Ringtee Põhimaantee nr 11 Kurna liiklussõlmest.

Ringtee Tehnopargi täpne asukoht

22,29 ha suurusele maa-alale on vastavalt Kiili vallavolikogu 15. mai 2014. a otsusele nr. 14 kehtestatud detailplaneering. Vastavalt planeeringule on moodustatud 21 äri- ja tootmismaa krunti. Krunte on võimalik vajadusel omavahel liita.

Kiili vald väljastas 2017.a. ehitusload kruntide vaheliste teede, tänavavalgustuse, kruntide elektri-, side-, vee- ja gaasivarustuse, kanalisatsiooni- ja sadevee ärajuhtimise ehitusprojektidele.

Arendusala piiril on olemas kõikide kommunikatsioonide (vesi, kanalisatsioon, elekter, side, gaas) liitumispunktid. Liitumisleping vee- ja kanalisatsiooniga on sõlmitud valla vee-ettevõtte Kiili KVH-ga. Vastavalt lepingule kohustub Kiili KVH tagama kanalisatsiooni ja ühisveevärgi 50 m³/ööpäevas. Elektri madalpingega liitumine ampripõhiselt.

Müüme kogu arendusala terviktükina või osaliselt kinnistute kaupa. Ringtee Tehnoparki  saame rajada just teie vajadustele vastava tootmis-, lao- või muu ärihoone. Merko pakub teie soovidele vastavate hoonete pikaajalist renti, müüki koos kinnistuga või kinnistu müüki.

Ringtee Tehnopark detailplaneeringu põhijoonis

Hind: Küsi pakkumist

 

 

Projekti nimi:
Ringtee Tehnopark

Info

Ardi Lossmann

Tel.: +372 5680 5107 / +372 680 5107

ardi.lossmann@merko.ee

Tere tulemast meie uuenenud kodulehele!

Asud praegu Eesti juhtiva ehitusfirma
AS Merko Ehitus Eesti kodulehel
www.merko.ee.

Börsil noteeritud AS Merko Ehitus kontserni kodulehe aadress on nüüdsest
group.merko.ee.

Welcome to our new website!

You are currently on the website of
AS Merko Ehitus Eesti, Estonian leading construction company.
www.merko.ee.

The website of AS Merko Ehitus group listed on Nasdaq OMX Tallinn, is from now on
group.merko.ee.