Kõik uudised

Viru Vangla pidulik avamine

29. juulil avasid justiitsminister Rein Lang, siseminister Jüri Pihl ja Riigi Kinnisvara AS-i juhatuse esimees Jaak Saarniit Jõhvis pidulikult Viru Vangla. Justiitsminister Rein Lang tõdes, et uus Viru Vangla on täpselt selline, nagu üks vangla olema peab ning soovis jõudu kõigile Viru Vangla töötajatele. “Sest vangla töötajad on oma tööd teinud edukalt siis, kui vabanevad kinnipeetavad sinna enam tagasi ei satu,” nentis Lang.

Viru Vangla ühendab endas vanglat ja arestimaja. Kokku on uues vanglas 1000 kohta kinnipeetavatele kuni kahekohalistes kambrites, lisaks 75-kohaline avavangla ja 150-kohaline arestimaja. Praegu viibib Viru Vanglas 747 süüdimõistetut ning 211 vahistatut. Vanglakompleksi juurde kuulub lisaks arestikambritele ja kinnipeetavate eluruumidele ka kool, spordisaal, sotsiaaltöö ruumid, kabel ja töökojad. Siseminister Jüri Pihl avaldas oma sõnavõtus tänu justiitsministeeriumile ja Riigi Kinnisvara AS-le, kes suutsid tänapäevase vanglakompleksi valmis ehitada pooleteist aastaga. Pihli sõnul leevendab vangla juurde kuuluv uus arestimaja lisaks alatasa tekkivatele arestimajajärjekordadele ka kohalike politseitöötajate töötingimusi. “On oluline, et ametnikel, kes kohapeal kuritegevusega võitlevad, säiliks kõrge moraal ning töötahe. Vastavatud uues vanglas on selleks kõik eeldused loodud” sõnas Pihl.

Riigi Kinnisvara AS-i juhtimisel alustati Viru Vangla ehitustööde ettevalmistusega Jõhvis 2005. aastal. 2006. aasta 18. septembril pandi paika vangla nurgakivi ning 2007. aasta 6. juunil peeti vangla sarikapidu, millega tähistati vanglakompleksi maksimaalse kõrguse saavutamist. Vangla valmis täielikult 2008. aasta märtsis. Käesoleva aasta 1. aprillil toodi Viru Vanglasse karistust kandma esimesed kinnipeetavad.

Riigi Kinnisvara AS-i juhatuse esimehe Jaak Saarniidu sõnul oli Viru vangla rajamise korraldamine ettevõtte ajaloo suurim ja keerulisem arendusprojekt, mille realiseerimine ei olnud lihtne ülesanne. “Sedavõrd mastaapse ja spetsiifilise hoonekompleksi tähtaegne valmimine sai keerulistest ehitustingimustest hoolimata teoks tänu kõigi meie partnerite, ennekõike Justiits- ja Siseministeeriumi, vangla juhtkonna, omanikujärelevalve, arhitekti, ehitaja ja teiste osaliste väga heale omavahelisele koostööle,” ütles Saarniit. “Nüüd peame seisma hea selle eest, et vanglakompleks oleks järgmised kolmkümmend aastat tipp-topp korras,” lisas Saarniit.

Viru Vanglasse on loodud ka spetsiaalne üksus noortele süüdimõistetutele ja vahistatutele, kus tänase seisuga kannab karistust ligikaudu 160 14- kuni 21-aastast kinnipeetavat. Selleks, et noori paremini tavaellu tagasi suunata kuuluvad osakonna koosseisu ka just noortele spetsialiseerunud ametnikud. Noorte kinnipeetavate paigutamine ühte vanglasse loob ka paremad võimalused ametkonna spetsialiseerumiseks ja annab võimaluse kasutada senisest paremaid ruumitingimusi nii õppetöö kui ka sotsiaalprogrammide läbi viimiseks.

Neljateistkümnest hoonest koosnev vanglakompleks koos ümbritseva alaga võtab enda alla 16 hektarit, vanglahoonete alune pind on ca 19 000 ruutmeetrit. Kogu ala valvatakse nii mehitatud kui ka tänapäevase elektroonilise valve abil. Vanglakompleksi projekteeris Sweco Projekt AS, arhitektuurse osa AS Arhitektuuribüroo Kalle Rõõmus ja valmis ehitas AS Merko Ehitus. Omanikujärelevalvet teostas AS Tallinna Linnaehitus ja inseneri kohuseid täitis TSM Projektijuhtimise OÜ. Eesti teine kambertüüpi vangla tõi Ida-Virumaale ühtekokku ca 350 uut töökohta ning läks maksma 1,2 miljardit krooni. Viru Vangla asub Jõhvis, Ülesõidu tänava, Tallinna-Narva raudtee, Kose ümbersõidutee ja Jõhvi linna lõunapiiri vahelisel maa-alal.

BNS, 29.07.2008