Kõik uudised

Ehitame Tapa sõjaväelinnakusse uued hooned

Sõlmisime Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusega lepingu täiendava taristu ehitamiseks kaitseväe Tapa sõjaväelinnakusse Lääne-Virumaal.

Madridi tippkohtumisel otsustati, et NATO tugevdab julgeolekuolukorra muutumise tõttu oma idatiiva kaitset, sh Eestis. See tingib vajaduse olla valmis täiendavate liitlaste vastuvõtuks. Tapa sõjaväelinnakusse lisanduva taristu eesmärk on võimaldada korraga vastu võtta senisest veel enam liitlasüksuseid ja tõsta liitlaste tehnika kohaloleku võimekust.

Ehitame Tapa sõjaväelinnaku liitlaste vastuvõtmisalale projekti mahus juurde neli uut majutuseks mõeldud universaalhalli. Ühe hoone suuruseks on ligikaudu 500 ruutmeetrit ning see võimaldab majutada üle 160 inimese. 

„Universaalhallide eesmärgiks on võimaldada korraga vastu võtta veel rohkem liitlasüksuseid, kui seda on võimalik tänasel päeval. Näiteks on kõigis neljas hoones võimalik majutada kokku üle 650 inimese,” ütles Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse kirde portfellijuht Randel Lipp.

Merko Ehitus Eesti insenerehituse direktori Peeter Laidma sõnul on tegu ülimalt lühikese tähtajaga tööga. “Ehitiste ladus valmimine eeldab kõigi osapoolte ühist pingutust ja kiireid otsuseid. Oleme Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusega teinud head koostööd nii Tapal, Jõhvis kui Võrus ja usume, et koostöö laabub sama sujuvalt ka selle objekti raames,” lisas Laidma.

Leping hõlmab lisaks neljale majutamiseks mõeldud universaalhallile ka kahe pesuhoone ehitust koos kaasnevate väliskommunikatsioonide ja hooneid ümbritseva teekatte rajamisega. Lisaks praegusele tanklale ehitatakse linnakusse täiesti uus ja suurte mahtude võimekusega kütuste tankla selleks, et võimaldada korraga tankida oluliselt suuremal määral tehnikal. Lisaks kütustele on võimalik samast tanklast saada nii AdBlue lisaainet kui klaasipesuvedelikku, mis kiirendab oluliselt logistikat ja lisab üksustele mobiilsust.