Arenduspartnerlus

Professionaalsed terviklahendused

Pakume kliendi vajaduste järgi kujundatud täislahendusi nii erapartnerluses kui ka avaliku ja erasektori koostöös.
Toome ühisprojektidesse tugeva ehitusliku ja kinnisvaraarenduse kogemuse.

Konsulteerime hanke- ja ehituseelsel ajal ning pakume koostööd projektide väljatöötamisel ja elluviimisel.

Meilt saab soetada arenduspotentsiaaliga äri-, tootmis- või elamumaa, millele oleme valmis rajama vajaliku hoone nii võtmed-kätte-viisil kui ka rendilahendusena.

Pakume kinnisvara arendamise täisteenust alates kinnistute hankimisest ja detailplaneeringute menetlustest kuni ehituse ettevalmistuse ja ehitustööde teostamiseni.

Vaata koostöös valminut