Sammud uue koduni

Broneerimine

Korteri broneerimiseks tuleb täita kodulehe broneerimisavaldus, mille alusel broneeritakse korter kuni kaheks nädalaks tasuta. Broneering jõustub, kui müügijuht on Sind broneeringu kinnitamisest kirjalikult teavitanud. Seejärel märgime korteri kodulehel broneerituks. Kokkuleppel müügijuhiga on broneeringu tähtaega võimalik pikendada. Kui klient ei edasta broneeringu perioodil võlaõiguslepingu tarbeks vajaminevaid andmeid, on müüjal õigus broneering ühepoolselt tühistada.

Võlaõiguslik leping

Perioodil, mil korterelamu on ehitusjärgus, sõlmitakse kliendiga notariaalne võlaõigusleping, mille eelduseks on korteri hinnast 15% tasumine. Kui oled võlaõigusliku lepingu sõlmimisel valmis tasuma rohkem kui 15% tehingu hinnast, siis küsi müügijuhilt võimaliku hinnasoodustuse kohta.

Asjaõiguslik leping

Korterelamu valmimisel sõlmitakse notariaalne asjaõigusleping, millega kaasneb korteri omandiõiguse üleminek ning kliendil tuleb tasuda ülejäänud osa korteri hinnast.

Uude koju sissekolimine

Ostetud korteri võtmed anname korteriomanikule üle asjaõiguslepingus sätestatud ajal. Seejärel saab end oma uues kodus juba mõnusalt sisse seada.


Lepingu hinnas sisaldub
  • Korteri valmidus vastavalt võlaõiguslikus müügilepingus kokku lepitud viimistluspaketile ning korterelamu ja parklakorruse valmidus vastavalt projektile.
  • Vannitoa mööbel sanitaartehnikaga.
  • Tasu tehnovõrkude (elektri-, vee-, kanalisatsiooni-, küttetrasside) rajamise ja nendega liitumise eest.
  • Andmeside, telefoniside, valveside, kaabeltelevisiooni- või digivõrguga liitumise valmidus.
  • Targa kodu lahendus korteri sisekliima juhtimiseks ning näitude ja video-fono jälgimiseks.
Lepingu hinnas ei sisaldu
  • Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõiv.
  • Andmeside, telefoniside, valveside, kaabeltelevisiooni- või digivõrguga liitumise tasu.