Tõrva linna keskväljaku, Tõrva torni ja bussijaama ehitusKevade tn, Veski tn, Tõrva keskväljak, Tõrva linn, Valgamaa

Planeeritud tööde käigus rekonstrueeriti täielikult Tõrva keskväljak ning rajati uus bussijaama hoone. Samuti avati vaade ja ligipääs Veskijärvele ning rajati paisjärve äärde linna sümbolehitusena Tõrva korsten. Tööde käigus tsoneeriti senine suur väljak väikelinnale sobilikumateks väiksemateks väljakuteks ning väljakule rajati senisest rohkem haljastust. Keskväljak muutus mänguliseks väljakute koosluseks, kus väljakuid eristab erinevatesse mustritesse laotud kivisillutised.

Tõrva linn on esimene, mis EV 100 arhitektuuriprogrammi „Avalik ruum” raames endale uue linnasüdame saab.

Iseloomulikud näitajad:

 • Teede ja platside alune väljakaeve – ca 8000 m³
 • Liiv- ja kildaluse paigaldamine – ca 13 000 m²
 • Asfalteerimine – ca 4600 m²
 • Betoonkivikatted – ca 6000 m²
 • Klinkerkivikatted – 6000 m²
 • Uus bussijaam – 90 m²
 • Vee-, sadevee, ja kanalisatsioonitorustikud – 500 m
 • Tänavalgustus – 54 valgustiposti, s.h juhtimis-haldamissüsteem
 • Haljastustööd – ca 5000 m², s.h uued puud-põõsad 2000 tk
 • Klinkertellisest skulptuurne sümbolehitis – 9 m kõrgune, seest valgustatud ”Tõrva korsten”
 • Valgustatud jalakäijate väljak – 11 m kõrgused ruumilised seest valgustatud terasmastid, 4 tk, millede vahel terastross võrgustik. Võrgustikule riputatud valgustid 66 tk.
Tellija:
Tõrva Linnavalitsus
Projekti nimi:
Tõrva linna keskväljaku, Tõrva torni ja bussijaama ehitus
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Transpordirajatised
Arhitekt:
Arhitekt Must OÜ
Projekteerija:
Novarc Group AS
Tööde iseloom:
Uus ehitis; rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Kevade tn, Veski tn, Tõrva keskväljak, Tõrva linn, Valgamaa
Projekti algus:
2017
Valmimise aasta:
2018

Tere tulemast meie uuenenud kodulehele!

Asud praegu Eesti juhtiva ehitusfirma
AS Merko Ehitus Eesti kodulehel
www.merko.ee.

Börsil noteeritud AS Merko Ehitus kontserni kodulehe aadress on nüüdsest
group.merko.ee.

Welcome to our new website!

You are currently on the website of
AS Merko Ehitus Eesti, Estonian leading construction company.
www.merko.ee.

The website of AS Merko Ehitus group listed on Nasdaq OMX Tallinn, is from now on
group.merko.ee.