Nursipalu sihtmärgiala teede projekteerimine ja ehitamineRõuge ja Võru vald, Võru maakond

Lepingu raames rajati Võrumaale Rõuge ja Võru valla territooriumile kokku 10,5 km kõvakatteta teid, mis on vajalikud Nursipalu sihtmärgiala kasutamiseks ja teenindamiseks. Projekti käigus koostati teede tööjoonised, puhastati, süvendati või rajati kuivenduskraave kokku ca 10 km ulatuses ning tehti vajalikud pinnasetööd (kändude freesimine, maapinna tasandamine) ligi 80 ha suurusel sihtmärgialal.

Tellija:
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Projekti nimi:
Nursipalu sihtmärgiala teede projekteerimine ja ehitamine
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Transpordirajatised
Projekteerija:
OÜ Tinter Projekt
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Rõuge ja Võru vald, Võru maakond
Projekti algus:
2018
Valmimise aasta:
2018
Iseloomulik näitaja:
10,5 km kõvakatteta teid; kuivenduskraavid ca 10 km

Tere tulemast meie uuenenud kodulehele!

Asud praegu Eesti juhtiva ehitusfirma
AS Merko Ehitus Eesti kodulehel
www.merko.ee.

Börsil noteeritud AS Merko Ehitus kontserni kodulehe aadress on nüüdsest
group.merko.ee.

Welcome to our new website!

You are currently on the website of
AS Merko Ehitus Eesti, Estonian leading construction company.
www.merko.ee.

The website of AS Merko Ehitus group listed on Nasdaq OMX Tallinn, is from now on
group.merko.ee.