Kiisa AJ 10 kV, 110 kV ja 330 kV liitumispunktide rajamineTõdva küla, Saku, Harjumaa

2010. aastal täielikult renoveeritud Kiisa 330/220/110/35/10 kV alajaama laiendamise eesmärgiks oli rajada liitumispunktid uue 250MW Kiisa Avariireservelektrijaama tarbeks. Lepingu täitmiseks tuli projekteerida ja ehitada üks 330kV duplex lahter, üks 110kV simplex lahter ning kaks 10kV elektrijaama omatarbe lahtrit. 330kV lahtri kaudu hakkab uus elektrijaam Eesti elektrivõrku toitma 140MW võimsusega ning 110kV lahter 110MW võimsusega. Ehitustööd toimusid pingestatud alajaamas, mistõttu langes väga suur rõhk tööde planeerimisele ning töömeeste turvalisusele. Lahtrite ehitustööde hulka kuulusid pinnasetööd, seadmete vundamentide ja alusraamide ehitamine, seadmete paigaldus, kaablite ühendamine ning seadistus ja sidumistööd olemasoleva alajaamaga. 10kV omatarbe lahtrite seadmete jaoks rajati kaks eraldi 12 m² suurust kergpaneelhoonet koos kaablikeldritega.

Tellija:
AS Elering
Projekti nimi:
Kiisa AJ 10 kV, 110 kV ja 330 kV liitumispunktide rajamine
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Tõdva küla, Saku, Harjumaa
Projekti algus:
2012
Valmimise aasta:
2013
Iseloomulik näitaja:
330kV jaotla - 1 duplex lahter / 110kV jaotla - 1 simplex lahter

Tere tulemast meie uuenenud kodulehele!

Asud praegu Eesti juhtiva ehitusfirma
AS Merko Ehitus Eesti kodulehel
www.merko.ee.

Börsil noteeritud AS Merko Ehitus kontserni kodulehe aadress on nüüdsest
group.merko.ee.

Welcome to our new website!

You are currently on the website of
AS Merko Ehitus Eesti, Estonian leading construction company.
www.merko.ee.

The website of AS Merko Ehitus group listed on Nasdaq OMX Tallinn, is from now on
group.merko.ee.