Iru jäätmeenergia plokk WTEPeterburi tee 105, Maardu, Harjumaa

Meie teostatud tööde hulka kuulusid Iru jäätmepõletusjaama üldehitus ja hoonesüsteemid, sealhulgas ventilatsiooni- ja elektritööd. Kokku kulus tehase valmimiseks ca 7000 m³ raudbetooni ning üle 3000 tonni ehitusterast. Lisaks projekteerisime ja ehitasime välja mitmed seadmed ja tehnoloogiat toetavad spetsiifilised süsteemid nagu suruõhu süsteemi ning tööstusliku heitvee puhastussüsteemi. Samuti kuulus meie töövõttu kõrge- ja keskpingeosa projekteerimine ja installatsioonitööd. Rajasime muuhulgas ka autokaalude ning autode läbipääsusüsteemi, kõik tuletõrjesüsteemid ja juurdepääsutee alates värskelt valminud liiklussõlmest Saha-Loo teel. Iru jäätmepõletusjaam oli ehituslikust aspektist keerukas ja erakordne objekt ainuüksi seepärast, et tegemist oli alles teise jäätmepõletusjaamaga terves Baltikumis. Kuna objekti südameks oli jäätmepõletus- ning energiatootmisseadmed, siis hoonete projekteerimine ja ehitamine lähtus peamiselt tehnoloogilistest vajadustest, mõõtmetest, koormustest ning nende paigaldamise graafikust. Hoonete mahtu täitsid tihedalt arvukad tööstusseadmed, mistõttu oli hädavajalik kolmemõõtmeline (3D) projekteerimine, mida tegime tihedas koostöös CNIMiga. Üheks keerukaimaks väljakutseks kujunes katlahoone teraskarkassi projekteerimine ning montaaž, mis pidi mahtuma suuremõõtmeliste seadmete vahele ja ümber paljudes kohtades lausa millimeetri täpsusega. Erilist tähelepanu nõudis ka ventilatsioonisüsteemide projekteerimine, kuna katlast tulenev soojaeraldus hoonesse on erakordselt suur, mis tingib vajaduse väga suureks õhuvahetuseks. Samuti on hoone normaalseks funktsioneerimiseks ülioluline meie poolt projekteeritud prügipunkri ventilatsioon ning paigaldatud õhupuhastuse aktiivfiltrid, mis tagavad nõuetekohase puhtuse atmosfääri paisatavale väljapuhkeõhule. Tehnoloogiliselt suurimaks väljakutseks oli auruturbiini alusplaadi ehitus, kus lubatud hälbed olid erakordselt väiksed. Samuti oli väga keerukas selle geomeetriline kuju ning selle sisse tuli betoneerida arvukalt taridetaile.

Tellija:
Constructions Industrelies De La Mediterranee S.A (CNIM)
Projekti nimi:
Iru jäätmeenergia plokk WTE
Kategooria:
Insenerrajatised; Hooned
Ehitise tüüp:
Energiarajatised; Tööstushooned
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Peterburi tee 105, Maardu, Harjumaa
Projekti algus:
2010
Valmimise aasta:
2013
Iseloomulik näitaja:
Ehitusalune pind 4840m2/Brutopind 5564m2/Hoone maht 108 646m3/Kõrgus 45,4m

Tere tulemast meie uuenenud kodulehele!

Asud praegu Eesti juhtiva ehitusfirma
AS Merko Ehitus Eesti kodulehel
www.merko.ee.

Börsil noteeritud AS Merko Ehitus kontserni kodulehe aadress on nüüdsest
group.merko.ee.

Welcome to our new website!

You are currently on the website of
AS Merko Ehitus Eesti, Estonian leading construction company.
www.merko.ee.

The website of AS Merko Ehitus group listed on Nasdaq OMX Tallinn, is from now on
group.merko.ee.