Estlink 2 maakaabelAseri vald ja Lüganuse vald, Ida-Virumaa

EstLink 2 on Eesti ja Soome vaheline teine alalisvoolu ühendus, mis kolmekordistab Balti- ja Põhjamaadevahelised elektri ülekandevõimsused ning tänu millele on Eestist ja Soomest saanud sisuliselt üks turupiirkond. EstLink 2 võimsus on 650 MW, mis võimaldab katta poole Eestis talvekuudel vajaminevast elektrist. EstLink 2 kogupikkuseks on ligikaudu 170 km. Eesti poolel algab see Ida-Virumaal Püssi alajaamast, mis on üks tugevamaid sõlmalajaamasid Eesti elektrisüsteemis. Püssi alajaama kõrvale ehitatati seoses EstLink 2 projektiga konverterjaam, kust maakaabel kulgeb 12 km ulatuses Soome laheni ja jätkub merekaablina. Kuni 90 m sügavusele paigaldatud merekaabel kulgeb seejärel mööda merepõhja 145 km ulatuses ning jõudes Soome maismaale jätkub ühendus 14 km pika õhuliinina Anttila konverterjaama.
Kui EstLink 2 merekaablis paiknevad pea- ja tagasivoolu ahelad ühes kestas, siis maismaa osas asetatakse need maapõude kahe paralleelselt jooksva kaablina. Seetõttu saab EstLink 2 ülekandeliini rajamisel eristada 3 erinevat kaabli tüüpi:
• merekaabel (145 km)
• maismaakaabli peavoolu ahela kaabel (12 km)
• maismaakaabli tagasivoolu ahela kaabel (12 km)
Maakaablid paigaldati kogu trassi ulatuses torudesse. Trassist 11 km rajati avatud meetodil ja 1 km kinnisel meetodil, horisontaalpuurimisega. Trassi ehitamiseks ja kaablite sissetõmbamiseks ning jätkamiseks oli vaja ka juurdepääsuteid, neid rajati kokku 3 km, millest 2,5 km ka hiljem utiliseerisiti. Merko Infra lepingu mahus oli ka maismaa kaablite transport Sillamäe sadamast töömaale. Trumleid oli kahte mõõtu:
• Peavoolukaabel D=5,5 m kaal 55 tonni 12 tk
• Tagasivoolukaabel D=3,7 m kaal 25 tonni 12 tk

Tellija:
Nexans Norway AS
Projekti nimi:
Estlink 2 maakaabel
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Projekteerija:
Nexans Norway AS
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Aseri vald ja Lüganuse vald, Ida-Virumaa
Projekti algus:
2011
Valmimise aasta:
2014
Iseloomulik näitaja:
12 km 450 kV alalisvoolu kaabelliini Eesti ja Soome vahel

Tere tulemast meie uuenenud kodulehele!

Asud praegu Eesti juhtiva ehitusfirma
AS Merko Ehitus Eesti kodulehel
www.merko.ee.

Börsil noteeritud AS Merko Ehitus kontserni kodulehe aadress on nüüdsest
group.merko.ee.

Welcome to our new website!

You are currently on the website of
AS Merko Ehitus Eesti, Estonian leading construction company.
www.merko.ee.

The website of AS Merko Ehitus group listed on Nasdaq OMX Tallinn, is from now on
group.merko.ee.