Ämari LennuväebaasÄmari, Vasalemma, Harjumaa

2008. aasta aprillis kuulutas Kaitseministeerium välja NATO ja Eesti Vabariigi kaasfinantseeritava Ämari lennubaasi renoveerimistööde esimese ning kõige mahukama ehitushanke lennubaasi liiklusala renoveerimiseks. Liiklusala projektid moodustasid 70% Ämari lennubaasis NATO ja Eesti ühisrahastamisel tehtavate tööde mahust ning nende hulka kuulusid lennuraja, ruleerimisteede, perroonide, tuledesüsteemi ja lennukite püüdursüsteemide renoveerimine ning ehitus. Ämari lennubaasi liiklusala ehitus- ning renoveerimistöödega alustati 2008. aasta oktoobris ning NATO õhuväebaasi lennurada avati pidulikult 15. septembril 2010. Liiklusala ehitustöid teostas Merko Ehitus ja tööd valmisid tähtaegselt. NATO-ga kaasrahastatava objektina valmis ka kütusehoidla, mis teenindab eri tüüpi lennukeid, varustades neid kütusega. Ämari lennuväebaas tõi Merko Ehituse projektijuht Tiit Joosti’le „Aasta Ehitaja 2010“ tiitli. Objekt eristus kõigist teistest 2010. aastal Eestis valminud objektidest laitmatu ehituskvaliteedi, erakordsuse, mahukuse ja ühiskondliku olulisuse poolest. Eraldi rõhutati selle objekti puhul ka vajadust järgida mitmesuguseid eri- ja turvanõudeid, teha rahvusvahelist koostööd ja korraldada ulatuslikku logistikat. Ülimalt kiiduväärseks peeti ka säästlikku ja keskkonnahoidlikku suhtumist ehitusmaterjalide taaskasutamisel: olemasoleva lennuraja betoonkatendist sai tehtud killustik aluskonstruktsiooni jaoks.

Tellija:
EV Kaitseministeerium
Projekti nimi:
Ämari Lennuväebaas
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Transpordirajatised
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Ämari, Vasalemma, Harjumaa
Projekti algus:
2008
Valmimise aasta:
2010
Iseloomulik näitaja:
Lennuraja pikkus 2750 m

Tere tulemast meie uuenenud kodulehele!

Asud praegu Eesti juhtiva ehitusfirma
AS Merko Ehitus Eesti kodulehel
www.merko.ee.

Börsil noteeritud AS Merko Ehitus kontserni kodulehe aadress on nüüdsest
group.merko.ee.

Welcome to our new website!

You are currently on the website of
AS Merko Ehitus Eesti, Estonian leading construction company.
www.merko.ee.

The website of AS Merko Ehitus group listed on Nasdaq OMX Tallinn, is from now on
group.merko.ee.