Merko isikuandmete kaitse põhimõtted

Seoses 25. mail 2018 jõustunud Euroopa Liidu uue isikuandmete kaitse üldmäärusega (EL) 2016/679 soovime Teid täpsemalt teavitada sellest, kuidas me Teie isikuandmeid kasutame ja kaitseme.

Teie isikuandmete vastutav töötleja ja kasutaja on AS Merko Ehitus Eesti, registrikood 12203636.

Milliseid isikuandmeid ja mis eesmärgil me töötleme?

Meievahelise kliendisuhte raames esitate meile muuhulgas oma nime, e-posti aadressi ja telefoninumbri, korteriomandi(te) ostmisel ka vastava korteriomandi aadressi.

Kasutame eelnimetatud isikuandmeid ainult lepingu ettevalmistamiseks ja sõlmimiseks, samuti turundustegevuse eesmärgil, sealhulgas:
– Teiega ühenduse võtmiseks seoses Teile huvi pakkunud korteriomandi(te)ga,
– kontaktide nimekirja säilitamiseks,
– teeninduse kohta tagasiside küsimiseks
– teile teabekirjade saatmiseks.

Milline on Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi täita Teiega sõlmitavat või sõlmitud lepingut, säilitada Teiega kontakt, soov küsida tagasisidet teeninduse kvaliteedi kohta ja soov saata Teile teateid uute arendusprojektide ning kampaaniate kohta.

Kui kaua me Teie isikuandmeid säilitame?

Säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni olete meid teavitanud sellest, et soovite need kustutada. Sellisel juhul lõpetame Teile teabe saatmise.

Milliseid turvameetmeid me Teie isikuandmete kaitsmiseks kasutame?

Teie isikuandmete kaitseks võtame kasutusele sobivad tehnilised ja korralduslikud turvameetmed, mis aitavad kaitsta Teie isikuandmeid ja takistavad volitamata isikute juurdepääsu.

Kellele me Teie andmed edastame?
Me ei müü, ei anna kasutusse, ei levita ega edasta muul viisil Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele.
Volitatud töötlejana on Teie andmetele juurdepääs ainult asjakohastel juhtudel ja ulatuses meie IT-teenuse pakkujal ja tagasisideküsitlusi teostaval ettevõttel, korteriomandi(te) ostmise ettevalmistamisel ka notaribürool ning Teile kodulaenu pakkuval pangal ja Teie soovi korral ka sisustusteenuseid pakkuval ettevõttel (nt köögimööbli sooduspakkumise saamiseks).

Teil on alati õigus pöörduda meie poole, et saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta. Isikuandmete kaitse üldmääruse alusel on Teil muuhulgas järgmised õigused:
– õigus teada, milliseid Teie isikuandmeid me töötleme ja paluda neist koopiat;
– õigus paluda parandada valeandmed või isikuandmed kustutada;
– õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta ja nõuda nende töötlemise piiramist.