Sport ja liikumine

Spordi ja liikumise valdkonnas keskendume eestimaalastele liikumis- ja sportimisharrastuse võimaluste loomisele, lisaks toetame professionaalseid sportlasi, et ka nende eeskujul innustada üha rohkem inimesi regulaarselt liikuma.

EESTI TERVISERAJAD

Merko suurimaks toetusprojektiks on 2005. aastal koos Swedbanki ja Eesti Energiaga algatatud ettevõtmine Eesti Terviserajad (https://terviserajad.ee/), mille eesmärgiks on korrastada ja arendada Eestimaa liikumis- ja spordirajad, et kindlustada looduses aastaringse ja tasuta aktiivse liikumisvõimaluse kättesaadavus ning populariseerida sportlikke eluviise. SA Eesti Terviserajad on saavutanud märkimisväärse rolli inimeste liikumisharjumuste kujundamisel ja nende populariseerimisel terviseradade võrgustiku, erinevate sündmuste ja aktiivse kommunikatsiooni kaudu.

Tänaseks on üle Eesti 112 terviserada ja 1100 km liikumisradasid või -teid, millest pehme kattega rajad moodustavad 900 km, kõvakattega teed 200 km ning valgustatud teed või rajad 250 kilomeetrit. 100 000 elaniku kohta on Eestis keskmiselt 83,4 km (2017: 76 km) hooldatud ning 18,9 km valgustatud terviseradasid. Aastas külastatakse terviseradasid hinnanguliselt ligikaudu neli miljonit korda.

2018. aastal lisandus terviseradade võrgustikku kolm uut rada: 2,7 km pikkune rada Orissaares, 3 km pikkune terviserada Valjalas Saaremaal ning 1,4 km pikkune valgustatud terviserada Jõhvis. 2018. aasta suuremad arendused toimusid Narva Pähklimäe terviserajal, Nõmme Spordikeskuses, Pirita terviserajal, Valgehobusemäel ja Kõrvemaal. Ühtlasi jätkati suuremahuliselt projekteerimistöödega Tallinna kergliiklusteede ja terviseradade võrgustiku laiendamiseks. Raja- ja lumetootmistehnikasse investeeriti Narvas Pähklimäel, Põltsamaal Kuningamäel, Lähtel, Kuressaares, Rakveres, Võrus, Tabasalus, Jõulumäel, Kuremaal ja Värskas.

Radadele on kasutajate navigeerimise lihtsustamiseks paigaldatud 80 rajakaarti, liikumisele eelnevate ja järgnevate venitusharjutuste tegemiseks 37 venitusseina ning 62 terviserajale sihtasutuse poolt välja töötatud rajatähistust. Sihtasutus on kokku tootnud üle 80 eesti- ja venekeelse õppevideo, lisaks liikumist innustavaid videointervjuusid erinevate tuntud persoonidega, videoid terviseradadelt ja sündmustelt, mida on 2018. aastal vaadatud erinevates kanalites kokku ligi kaks miljonit korda.

Eesmärgiga rõhutada regulaarse liikumise olulisust ning soodustada liikumist ka hoonete sees, on sihtasutus töötanud välja siseterviseraja kontseptsiooni. Koostöös erinevate organisatsioonide, ettevõtete ja koolidega on rajatud hoonetesse sobilikud rajad, mis kasutavad nutikalt ära treppe, koridore ning õueala. 2018. aasta lõpu seisuga oli SA Eesti Terviserajad märkinud maha 70 siserada kus igapäevaselt liigub üle 70 000 inimese. 2018. aastal avasid oma hoones siseterviseraja teiste seas Eesti Rahvusraamatukogu ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla.

Aastatel 2005-2018 on SA Eesti Terviserajad investeerinud oma asutajate toel terviseradade arendamisse 4,8 miljonit eurot. Investeeringuid on tehtud kõikidesse Eesti maa-kondadesse, enim Harju-, Tartu- ja Ida-Virumaale. Tulene-valt radade piirkonna elanikkonna eelistustest ja kasutamise aktiivsusest on suurimad investeeringud tehtud Pirita, Nõmme-Harku, Kõrvemaa ja Jõulumäe keskustesse ja radadesse.

Perioodil 2004-2018 Eesti terviseradade võrgustiku arendamisse tehtud koguinvesteering (hõlmab lisaks SA Eesti Terviserajad poolsele ka riigi ja kohalike omavalitsuste investeeringuid ning Euroopa Liidult saadud toetusi) ulatub ligi 40 miljoni euroni.

INSTAGRAM @TERVISERAJAD

PROFISPORT

Eesti tennis on oma enam kui 100-aastase ajaloo vältel parimas seisus: seda nii tippspordi kui harrastajate tasemel. Alates 2015. aastast on Merko Eesti Tennise Liidu kuldsponsor, toetades täiskasvanute tipptennise ning rahvusvaheliste turniiride korraldamist. Eraldi võib välja tuua Merko panuse Eesti parima meestennisist Jürgen Zoppi arengusse ning suviti Pärnus toimuva Merko Estonian Openi korraldamisse. 2017. aastal võitsid Merko Estonian Openi kodupubliku rõõmuks Jürgen Zopp ja Kaia Kanepi.

Lisaks on Merko pikka aega toetanud Eesti profisuusatamist, samuti Eesti vormelisõitjat Martin Rumpi ning GP3 sarjas võistlevat autosportlast Kevin Korjust. Oleme toetanud ka rahvusvahelistele nõuetele vastavat rannavõrkpalli ja -jalgpalli keskust, mille rajas Audentese Võrkpalliklubi.

Tere tulemast meie uuenenud kodulehele!

Asud praegu Eesti juhtiva ehitusfirma
AS Merko Ehitus Eesti kodulehel
www.merko.ee.

Börsil noteeritud AS Merko Ehitus kontserni kodulehe aadress on nüüdsest
group.merko.ee.

Welcome to our new website!

You are currently on the website of
AS Merko Ehitus Eesti, Estonian leading construction company.
www.merko.ee.

The website of AS Merko Ehitus group listed on Nasdaq OMX Tallinn, is from now on
group.merko.ee.