Töö- ja praktikakohad

TÖÖPAKKUMISED

Merkosse  on oodatud töökad ja teotahtelised inimesed, kes julgevad vastutada, omavad ametikohal nõutavat erialast haridust ja töökogemust ning peavad kinni lubadustest. Tööpakkumise teeme kandidaadile, kes sobib meile oma teadmiste ja oskuste poolest, kel on meiega sarnased väärtushinnangud ja kes sobib meeskonda.

KONTAKT

AS Merko Ehitus Eesti personalijuht
Ene Tüvi
tel: 680 5100
e-mail: ene.tyvi@merko.ee

praktikakohad

AS Merko Ehitus Eestil on pikaajaline ja tulemuslik koostöö erinevate koolidega. Toetame haridusvaldkonda eesmärgiga arendada erialaharidust ning kasvatada professionaalset järelkasvu . Lisaks ettevõtte poolt välja antavatele stipendiumitele on oluline pakkuda töökogemust praktikakohtadel – viimase kolme aasta jooksul on meil väärt kogemusi käinud omandamas ligi 50 praktikanti.

Koolis õpitud teooriat on tark praktika käigus kinnistada. Samuti hindavad tööpakkujad, kui  inimesel on kooli lõpetades juba mõni reaalne ja praktiline töökogemus oma CV-sse märkida,  Ootame praktikale õpihimulisi, tehnilise taibuga, töökaid noori, kes õpivad ehituse erialal. Võimalusel pakume kohti ka teiste erialade tudengitele.

Praktikakohtadele kandideerimiseks saada kalendriaasta esimestel kuudel (jaanuar-veebruar) oma CV AS Merko Ehitus Eesti personalijuhile: Ene Tüvi, meiliaadress ene.tyvi@merko.ee. CV juurde lisa huvipakkuv ametikoht ning praktika teostamise ajaline eelistus.

2017. aastal oli Merkos praktikal 14 tudengit – kuus ehituse ja kolm elektroenergeetika eriala üliõpilast Tallinna Tehnikaülikoolist, kolm noort Tallinna Tehnikakõrgkoolist, üks Eesti Maaülikoolist ja üks praktikant tuli Taanist. Noored said proovida kätt Maakri ärikvartali, T1 meelelahutus- ja kaubanduskeskuse, Noblessneri ja Paepargi kortermajade, Öpiku ja Talleksi büroohoonete, lennujaama viiva trammitee ja Soodevahe küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitusel. Lisaks objektimeeskondadele juhendasid tudengeid ka elektritööde ja eelarveosakonna spetsialistid. Oma tagasisides väärtustasid tudengid enim, et neid usaldati, et valminud tööd kontrolliti alati üle ja nende kohta jagati edasiseks kasulikke kommentaare. Samuti hinnati kõrgelt, et üksteise ja koostööpartneritega ollakse Merkos viisakad, sõbralikud ja toetavad. Pärast praktika läbimist jäid meile tööle 3 tudengit.

2016. aastal oli Merkos praktikal kokku 19 tudengit: enamus Tallinna Tehnikaülikoolist, kaks Tallinna Tehnikakõrgkoolist ja üks Tallinna Ehituskoolist. Enamik tudengeid õppis tööstus- ja tsiviilehituse erialal, esindatud oli ka elektroenergeetika, majandus ja betoonkonstruktsioonide ehitus. Praktika kokkuvõttes antud tagasiside alusel hindavad tudengid kõrgelt Merko professionaalset ja sõbralikku kollektiivi, tööohutusele ja turvalisusele tähelepanu pööramist, töökeskkonda ja mõistvat suhtumist tudengitesse.

2015. aastal oli meil praktikal 16 tudengit. Sarnaselt varasemate aastatega, omandati teadmisi tööde organiseerimises ja juhtimises, eelarvete koostamises,  mahtude arvutamises ja betoonitööde teostamises. Praktikandid olid erinevatest koolidest ja kursustelt, erineva kogemustepagasiga, kuid kõigile leiti neile jõukohased tööülesanded. Tagasiside tudengitelt oli positiivne ja saadud soovitusi püüame edaspidi järgida.


Merko innustab sisemist karjääri

Merko on Eesti suurimaid ehitus- ja kinnisvaraarenduse ettevõtteid, kes ehitab kümneid hooneid ja rajatisi ning sadu uusi kodusid. Baltikumis töötab ligi 800, Eestis 570 inimest. Ettevõtet iseloomustab väga pikaajaline ja professionaalne kollektiiv, kellest paljud on teinud ettevõttesisest karjääri, tõustes objektilt projektijuhi, valdkonna juhtivtöötaja või ettevõtte juhi ametisse.

Projektidirektor Tiit Joosti (TTÜ 1993-1999, ehitusmajandus ja -juhtimine) alustas Merkos objektijuhina 17 aastat tagasi Ida-Virumaa ning Võru, Valga ja Tartumaa ehitusplatsidel. Aastatega tõusis Tiit projektijuhiks ning vedas selliste suurobjektide nagu Ämari Lennubaasi ja Ülemiste liiklussõlme ehitust. Viimased aastad on Tiit rajanud trammiliine – Tallinna 4. trammiliin on valminud ning lennujaama trammiliin on veel ehitamisel. Tiit kinnitab, et edasiviivaks jõuks on soov oma tööd hästi teha ja õnnestumistest rõõmu tunda, mitte soov naabrist parem olla, vaid tunda heameelt ka teiste kordaminekutest. Aasta Ehitaja 2010 soovitab praktikantidel liituda ehitusobjektidega, kus praktikandist saab n-ö klubiliige. „Platsil saab kogeda ka valedest otsustest tulenevaid tagajärgi, mõistes seeläbi erinevate asjaolude tähtsust paremini kui üheski loengus õpetatakse. Vastavalt panusele kasvab respekt ning tihti palub objektimeeskond praktikandil jätkata tööd objektil ka peale praktika perioodi,“ selgitab ta.

Mudelprojekteerimise spetsialist Alan Väli (TTÜ 2010-2015, ehitusmajandus ja -juhtimine, MSc, cum laude) töötas TTÜ II kursusel aastal 2012 praktika raames Merko betoonitööde osakonna ehitustöölisena Ülemiste tunneli ehitusel. 2013 sai ta Merko stipendiumi ning 2014 asus objekti juhtmeeskonnas tööle Eesti moodsaima, Kentmanni 6 kortermaja ehitusel, kus tema ülesandeks oli ehitustööde akteerimise kontrollimine ja kvaliteedikontroll. „Seal tekkinud ideid, kuidas rakendada mudelprojekte projekteerimis- ja ehitusprotsessis, tutvustasin Merko juhtidele ning sain asuda pärast projekti lõppu tööle Merko mudelprojekteerimise spetsialistina,“ räägib Alan. Kahe aasta jooksul on ligi 10 projekti arhitektuur, konstruktsioon ning tehnosüsteemid projekteeritud 3D mudelitena ning mudeleid kasutatakse ehitustööde juhtimiseks. Alan on saanud seeläbi anda panuse  T1 kaubanduskeskuse, Telia peakontori, Poordi 1 äri- ja kortermaja ning Tallinki Tennisekeskuse ehitusse. Alani ülesanne on mudelprojekteerimise strateegia väljatöötamine, projekteerimise lähteülesannete koostamine ning nii klientide kui töötajate koolitamine ja seminaridel esinemine. Lisaks koordineerib Alan ka kuni kahe projekti projekteerimist. „Julgustan tudengeid avardama silmaringi, jagama ideid kogenud ehitusjuhtidega, õppima edasi ka pärast diplomi kätte saamist. Merko suguses ettevõttes ei jää head ideed, algatusvõime ning soov saavutada midagi suurt märkamata ning seda hinnatakse kõrgelt.“

Objektijuht Mario Pajuste (TTÜ, 2005-2010, ehitustehnika) alustas Merkos praktikandina elamuehitusdivisjonis Kännu-Räägu kortermajade ehitusel, kus jätkas töötamist ka peale praktikat. Objektitehniku ja -insenerina osales ta Sõpruse pst 29 kortermaja ning Kentmanni 6 maa-aluste tööde ehitusel. Lisaks on töötanud objektijuhina mitmete teiste kortermajade ehitusel, Kiisa avariireservjaama ning Narva-Jõesuu hotelli ja veekeskuse objektil. „Olles ise alustanud praktikandina ning aastate jooksul mitme praktikandiga kokku puutunud, soovitan olla julge ning küsida palju. Nii õpib kõige kiiremini tundma ehituse kirevat maailma. Töölt saadavad teadmised toetavad kooliõpinguid – koolis õpetatavat teooriat on lihtsam mõista, kui oled reaalselt näinud, kuidas ehitusprotsess käib.“

 

Tere tulemast meie uuenenud kodulehele!

Asud praegu Eesti juhtiva ehitusfirma
AS Merko Ehitus Eesti kodulehel
www.merko.ee.

Börsil noteeritud AS Merko Ehitus kontserni kodulehe aadress on nüüdsest
group.merko.ee.

Welcome to our new website!

You are currently on the website of
AS Merko Ehitus Eesti, Estonian leading construction company.
www.merko.ee.

The website of AS Merko Ehitus group listed on Nasdaq OMX Tallinn, is from now on
group.merko.ee.