Kvaliteet

  • Pakume tellija soovidele igati vastavat kvaliteetset ehitusteenust.
  • Arendame pidevalt töötajate erialast kompetentsi.
  • Rõhutame protsesside süsteemsust, kokkuhoidu ja vigade ennetamist.
  • Rakendame kvaliteediplaane koostöös klientide ja allhankijatega
  • Tegutseme vastavalt projektdokumentatsioonile, õigusaktidele, ettevõttes kehtestatud integreeritud juhtimissüsteemile, kehtivatele ehitusnormidele ja heale ehitustavale.
Ettevõte  Standard Tegevusala Sertifitseerija
AS Merko Ehitus Eesti ISO 9001 Ehitusalane projekteerimine, peatöövõtt ja projektide juhtimine ning ehitustegevus
hoonete- ja insenerehituses. Kinnisvara arendamine.
Bureau Veritas
AS Merko Infra ISO 9001 Ehitusalane peatöövõtt, projektide juhtimine, projekteerimine ning ehitustegevus hoonete- ja insenerehituses. Bureau Veritas
Tallinna Teede AS ISO 9001 Teedeehitus, -hooldus, -remont, teehoiu (kaevetööde) tehniline järelevalve, teeseisundi järelevalve. Teedeehituse peatöövõtt. Bureau Veritas

Mitmeastmeline kvaliteedikontroll

Kvaliteetse arenduse ja projekteerimise tagame koostöös tunnustatud arhitektide ja projekteerijatega. Ehituse kvaliteedi saavutame koostöös pikaajaliste partnerite ehk meie alltöövõtjatega. Enam kui kahekümne tegevusaasta jooksul on  meil välja kujunenud usaldusväärsete alltöövõtjate võrgustik, kelle töö on kvaliteetne ja kes peavad kinni kokkulepitud tähtaegadest. Samas teostame teatud töid ka oma jõududega: vaia-, betooni-, elektritööd, välisvõrkude ja teedeehitus. Antud ressurss loob meile konkurentsieelise ehitusprotsessis kriitiliselt tähtsate tööde teostamisel.

Ehitustööde kvaliteedi tagame mitmeastmelise kvaliteedikontrolliga, mis toetub ettevõtte integreeritud juhtimissüsteemi ideoloogiale ja selles sisalduvatele ehitusjärelevalve teostamise rakendusinstrumentidele. Omaarenduslikel objektidel saab see alguse kvalifitseeritud omaniku- või tellijajärelevalve kaasamisest, millega paralleelselt teostatakse pidevat järelevalvet objektipersonali poolt ja täiendavalt konsulteerivad ning kontrollivad ehitustehnoloogia või kvaliteedinõuetest kinnipidamist ettevõtte enda kvaliteedispetsialistid. Vastutusrikaste konstruktsioonihangete või alltöövõtutööde puhul rakendatakse toodete või ehitustööde vastavuskontrolli läbiviimist juba allhankija juures (nn  teise osapoole audit). Ehitades peatöövõtu korras, rakendame ettevõttesisest mitmeastmelist kvaliteedijärelevalvet, kaasates vajadusel vastavaid erialaeksperte oma kompetentsi täiendamiseks või kontrollimiseks.

Tere tulemast meie uuenenud kodulehele!

Asud praegu Eesti juhtiva ehitusfirma
AS Merko Ehitus Eesti kodulehel
www.merko.ee.

Börsil noteeritud AS Merko Ehitus kontserni kodulehe aadress on nüüdsest
group.merko.ee.

Welcome to our new website!

You are currently on the website of
AS Merko Ehitus Eesti, Estonian leading construction company.
www.merko.ee.

The website of AS Merko Ehitus group listed on Nasdaq OMX Tallinn, is from now on
group.merko.ee.