Eetilised äritavad

AS Merko Ehitus Eesti kuulub AS Merko Ehitus kontserni, mille põhiväärtuste hulka kuulub ka eetiline äritegevus. Kontsern ootab, et selle töötajad, kliendid ja koostööpartnerid järgiksid oma igapäevatöös eetilisi äritavasid, mille sätestab kontserni Ärieetika koodeks. Rohkem infot Merko eetiliste äritavade kohta saadaval kontserni kodulehel.

Lisaks on AS Merko Ehitus välja töötanud teavitamise protsessi, kuidas on võimalik anonüümselt teavitada juhtumitest või kahtlustustest, et keegi on käitunud seaduste, eetiliste äritavade või Merko ärieetika koodeksi vastaselt. Detailsema ülevaate näidetena toodud juhtumitest ning ettevõtte poolt soovitatud käitumisest annab Merko ärieetika käsiraamat.

Nii töötajad kui teised Merkoga koostööd tegevad või kolmandad osapooled saavad oma kahtlustest ebaeetilise käitumise juhtumite kohta teada anda erinevate kanalite kaudu. Kõiki teateid analüüsitakse sõltumatu koostööpartneri poolt. Teavitamise ja info analüüsimise süsteem tagab turvalisuse, konfidentsiaalsuse ja teate tegija soovi korral anonüümsuse.


ENNE INFO EDASTAMIST PALUN MÕELGE LÄBI JA VALMISTAGE ETTE VÕIMALIKULT TÄPSED VASTUSED KÜSIMUSTELE:

  • kus sündmus aset leidis
  • millal sündmus aset leidis
  • sündmuse kirjeldus
  • kes on sündmusega seotud osapooled (nimed, ametinimetused)
  • kuidas teie antud sündmusest teada saite
  • kas teil on sündmuse aset leidmise kohta tõendeid (kas keegi on veel sellest teadlik, kas on tõendavaid dokumente)
  • kas soovite jääda täielikult anonüümseks või anda oma kontaktid sõltumatule teenusepakkujale, et ta saaks uurimise raames lisainfo küsimiseks või tagasiside andmiseks teiega ühendust võtta. Ka sellisel juhul on garanteeritud, et Merko jaoks jääte te anonüümseks.

webpage
VIHJEANKEET

Täida vihjeankeet Merko kodulehel. Kinnitame, et Merko ei salvesta kodulehel sisestatud andmeid ning need edastatakse automaatselt sõltumatule kolmandale osapoolele, kes teostab vihjete analüüsi.

e-mail

E-KIRI

Saada e-kiri aadressile ethics@merko.ee Kiri saadetakse otse sõltumatule kolmandale osapoolele Ernst & Young, kes teostab vihjete analüüsi.

telephone

VIHJETELEFON

24/7 avatud automaatsele vihjeliinile telefonumbril (+372) 5622 1221 saab jätta  teate eesti, inglise või vene keeles. Kõnele rakendub tavakõne tasu ning teie teate salvestab automaatvastaja. Teated edastatakse automaatselt sõltumatule kolmandale osapoolele Ernst & Young, kes teostab vihjete analüüsi.

manager
OTSESUHTLUS

Vahetu suhtlus on väga oluline ning Merko toetab usalduslikku suhet töötaja ja juhtide vahel. Rikkumise kahtluse või konkreetse veendumuse korral soovitame rääkida otsese juhi, ettevõtte juristi või juhatuse liikmega või pöörduda AS Merko Ehitus auditikomitee esimehe poole e-kirja aadressil auditikomitee@merko.ee    või telefonil (+372) 6501250.

 

Tere tulemast meie uuenenud kodulehele!

Asud praegu Eesti juhtiva ehitusfirma
AS Merko Ehitus Eesti kodulehel
www.merko.ee.

Börsil noteeritud AS Merko Ehitus kontserni kodulehe aadress on nüüdsest
group.merko.ee.

Welcome to our new website!

You are currently on the website of
AS Merko Ehitus Eesti, Estonian leading construction company.
www.merko.ee.

The website of AS Merko Ehitus group listed on Nasdaq OMX Tallinn, is from now on
group.merko.ee.