Juhtimissüsteemid

Pidev valmisolek kliendi soovide parimaks elluviimiseks on laiendanud Merko töövõttude ampluaad erinevates ehitusvaldkondades alates elamutest, sadamarajatistest, insenervõrkudest, äri- ja kultuurihoonetest kuni kõrgtehnoloogiliste energeetika-, logistika- ning lennundusrajatisteni. Keerukate tööprotsessidega on kaasnenud innovaatilisuse otsingud ja kõikjal, kus see on osutunud vajalikuks ja võimalikuks, oleme olnud avatud uute ehitustehnoloogiate ja -materjalide kasutamisele.

Meile on oluline hoonete-rajatiste keskkonnasäästlikkus, kasutajasõbralikkus, turvalisus, uudsete lahenduste kasutamine. Õpime analüüsides kogu maailma kogemusi. Personali kompetents kasvab järjepidevalt tänu süstemaatilistele ja regulaarsetele koolitustele ja objekti kogemuste jagamisele, mille käigus projektimeeskond teeb kokkuvõtte valminud objekti projekteerimise ja ehitustööde õppetundidest, kasutatud uudsetest ehitus-tehnoloogilistest lahendustest, alltöövõtjatest ning kvaliteedi järelevalvest.

AS Merko Ehitus Eesti ehitusettevõtetele on omistatud rahvusvahelised kvaliteedi-, keskkonnakaitse- ja tööohutuse sertifikaadid ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001.

Tere tulemast meie uuenenud kodulehele!

Asud praegu Eesti juhtiva ehitusfirma
AS Merko Ehitus Eesti kodulehel
www.merko.ee.

Börsil noteeritud AS Merko Ehitus kontserni kodulehe aadress on nüüdsest
group.merko.ee.

Welcome to our new website!

You are currently on the website of
AS Merko Ehitus Eesti, Estonian leading construction company.
www.merko.ee.

The website of AS Merko Ehitus group listed on Nasdaq OMX Tallinn, is from now on
group.merko.ee.