Kõik uudised

Merko Ehitus on taas Eesti konkurentsivõimelisim ehitusettevõte

Eesti konkurentsivõimelisimate ettevõtete konkursi võitis ehitusfirmade kategoorias juba neljateistkümnendat korda AS Merko Ehitus. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt juba 2003. aastast korraldataval konkursil osales tänavu kokku 1418 Eesti ettevõtet.

“Konkurentsivõime edetabeli võitjad on tõsised ja tublid Eesti ettevõtted, nende finantsjuhtimine hoitakse korras ja töötajad saavad motiveerivat palka. Heade tulemuste taga on aastatepikkune pühendunud töö ning nad oskavad hinnata oma kliente ja koostööpartnereid. Samuti reageeritakse kiirest turul toimuvatele muutustele ja ollakse innovaatilised,” ütles Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing ning lisas: “Konkurentsivõime edetabeli võitmiseks ei piisa ühest välgatusest, ettevõte peab olema mitmekesiselt tugev ja sellise tulemuse saavutab järjepideva ja stabiilse hea tööga.”

Ettevõtete konkurentsivõime edetabeli koostamise eesmärk on aidata kaasa Eesti ettevõtete konkurentsivõime tõusule ja koos sellega kogu Eesti majanduse kiiremale arengule. Edetabel toob esile kõige edukamad ettevõtted. Edetabel on heaks võimaluseks edukatele ettevõtetele enda tutvustamiseks avalikkusele ja selle kaudu oma konkurentsipositsiooni edasiseks kindlustamiseks. Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabeli ajalugu ulatub aastasse 2003.

Tehniliste arvestuste ja edetabelite koostamisega abistab Eesti Konjunktuuriinstituut (EKI), tehes koostööd Lausanne´i Juhtimise Arendamise Instituudiga. Konkurentsivõime edetabelites tuuakse välja ettevõtted, kes selleks soovi avaldavad, vastavad metoodikas ettenähtud tingimustele ja esitavad nõutavad statistilised andmed oma kahe aasta majandustegevuse kohta: müügitulu, puhaskasum, tööjõukulud, omakapital ja aasta keskmine töötajate arv.

Lisaks arvutab EKI ettevõtjate poolt esitatud andmete alusel välja mitmeid olulisi näitajad: müügitulu muutumine võrreldes eelmise aastaga, kasumi muutumine võrreldes eelmise aastaga, omakapitali rentaablus, keskmine tööjõukulu 1 töötaja kohta aruandeaastal kuus, tootlikkus ühe töötaja kohta aastas, loodud lisandväärtus (antud metoodikas kasum + tööjõukulu).

Konkurentsivõime edetabel on osa Eesti suurimast ettevõtluskonkursist, mida korraldavad üheskoos kolm organisatsiooni: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ning Tööandjate Keskliit. Konkurentsivõime edetabeli võitjad suurettevõtete ning mikro-, väike- ja keskmiste ettevõtete arvestuses kuulutatakse välja 8. oktoobril.

Lisainfo: www.koda.ee/et/konkurentsivoimeedetabel