Avalikkusega suhtlemise põhimõtted

AS Merko Ehitus Eesti kuulub Baltimaade juhtivasse ehituskontserni AS Merko Ehitus, mille aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinn börsil. Teabe avalikustamise kord kirjeldab peamisi tegevuspõhimõtteid, mida Merko noteeritud ettevõttena kapitaliturgude ja meediaga suheldes järgib.

Börsiettevõttena järgime teabe avaldamisel Tallinna Börsi reeglistikku ning avalikustame ettevõtte tegevust puudutava olulise informatsiooni koheselt, kui on tekkinud piisav kindlus selle õigsuses ning selles, et informatsiooni avaldamine ei kahjusta ettevõtte ega tema partnerite huve. Ettevõtet puudutava olulise teabe avaldame läbi börsisüsteemi ning ettevõtte kodulehel üldjuhul peale börsipäeva lõppu.

Püüame avalikult infot jagada Merko valmivatest objektidest, nende ehitusetappidest, samuti koostööst ja sponsorlusest spordi, hariduse ja kultuuri valdkonnas.

Ajakirjanike esitatud küsimustele püüame vastata korrektselt ja esimesel võimalusel, järgides börsireegleid ja lepingulisi ärisaladuse hoidmise kohustusi. Kui kogu soovitud infot ei saa edastada, siis põhjendame, miks see ei ole võimalik. Meedias esinevad olulised faktivead ettevõtte ja töötajate kohta püüame parandada esimesel võimalusel. Toetume oma kommunikatsioonis ajakirjanduseetika reeglitele, mis näeb ette avaldatavas artiklis kõigile osapooltele sõna andmist.

Tere tulemast meie uuenenud kodulehele!

Asud praegu Eesti juhtiva ehitusfirma
AS Merko Ehitus Eesti kodulehel
www.merko.ee.

Börsil noteeritud AS Merko Ehitus kontserni kodulehe aadress on nüüdsest
group.merko.ee.

Welcome to our new website!

You are currently on the website of
AS Merko Ehitus Eesti, Estonian leading construction company.
www.merko.ee.

The website of AS Merko Ehitus group listed on Nasdaq OMX Tallinn, is from now on
group.merko.ee.