Kvaliteet

Merko eesmärk on pakkuda parimat elukeskkonda – uue eluaseme planeerimisel ja ehitamisel arvestame inimeste vajaduste ja soovide, turvalisuse, keskkonnasõbralikkuse ja energiasäästlikkuse ning kõrgete kvaliteedinõuetega nii ehitusel kui siseviimistlusel. Iga uue korteri arendusse panustame oma senised teadmised ja kogemused eesmärgiga luua kodu, mille väärtus ajas püsib.

Merko poolt arendatud kodu iseloomustab terviklikult kujundatud elukeskkond, kõrge energiasäästlikkus, hea helipidavus nii sise- kui välismüra suhtes ja tervislik sisekliima. Valitud arendusprojektide korterid oleme varustanud innovaatilise targa kodu tarkvaralahendusega, mis võimaldab nutitelefonist või tahvelarvutist juhtida korteri kommunikatsioone ja elukeskkonda – reguleerida valgustust, kütet, ventilatsiooni või avada uks saabuvatele külalistele.

EHITUSKVALITEET

Kvaliteetse arenduse ja projekteerimise tagame Merko enam kui kahe aastakümne pikkusele kogemusele toetudes ning koostöös tunnustatud arhitektide ja projekteerijatega. Ehitusetööde kvaliteedi saavutab Merko koostöös pikaajaliste partneritega. Meil on välja kujunenud alltöövõtjate võrgustik, kes peavad kinni kokkulepitud tähtaegadest ning kelle töö kvaliteet vastab Merko seatud kõrgetele standarditele.

Ehitustööde kvaliteedi tagame mitmeastmelise kvaliteedikontrolliga, mis tugineb ettevõtte integreeritud juhtimissüsteemi ideoloogiale ja selles sisalduvatele ehitusjärelevalve teostamise rakendusinstrumentidele ning mis vastab heale ehitustavale ning Ehitustööde Üldistele Kvaliteedinõuetele (RYL 2000, 2. klass).

Omaarenduslikel objektidel saab see alguse kvalifitseeritud omaniku- või tellija järelevalve kaasamisest, millega paralleelselt teostatakse pidevat järelevalvet objektipersonali poolt, täiendavalt konsulteerivad ja kontrollivad ehitustehnoloogia või kvaliteedinõuetest kinnipidamist Merko enda kvaliteedispetsialistid. Vastutusrikaste konstruktsioonihangete või alltöövõtutööde puhul rakendatakse toodete või ehitustööde vastavuskontrolli läbiviimist juba allhankija juures (nn teise osapoole audit). Ehitades peatöövõtu korras, rakendame ettevõttesisest mitmeastmelist kvaliteedijärelevalvet, kaasates vajadusel vastavaid erialaeksperte oma kompetentsi täiendamiseks või kontrollimiseks.

SISELAHENDUSED

Meile on oluline, et koduostja ja tema pere tunnevad ennast uues kodus hästi. Kodude planeerimisel kasutame tunnustatud arhitekte, kellega koostöös loome kaasaegse planeeringuga, funktsionaalse, avara ja valgusküllase ning hubase kodu.

Kodude interjööride kujundamisel kaasame professionaalseid sisekujundajaid, et koduostja leiaks endale sobivaima sisekujunduse lahenduse, mida iseloomustavad põhjalikult läbimõeldud mööbli paigutamise võimalused ja köögilahendused. Sisekujunduspakettide toonid varieeruvad heledatest tumedate pooltoonideni. Kõikides kodudes kasutame kõrge kvaliteediga materjale ja seadmeid, mis jäävad püsima aastateks, tagades kodu kõrge väärtuse ka tulevikus. Tellija soovi korral pakume teenust Teie uus kodu koostöös sisekujundajatega täielikult sisustada, eesmärgiga luua terviklik lahendus, kus iga element sobitub interjööriga. Tagame korteris piisava arvu elektripistikuid ja lüliteid, korterite elutoad on varustatud topelt pesadega Interneti, TV ja kõlarite jaoks, et korteri kasutamine oleks mugav ja praktiline.

energiatõhusus

Merko on võtnud eesmärgiks, et uued elamuarendusprojektid vastaksid 2013. aasta energiatõhususe miinimumnõuete määruse järgi vähemalt B-energiaklassi ehk madalenergiahoone nõuetele. See tähendab parima võimaliku ehituspraktika kohaselt energiatõhusus- ja taastuvenergiatehnoloogiate lahendustega tehniliselt mõistlikult ehitatud hoonet, mille puhul ei eeldata lokaalset elektri tootmist taastuvenergiaallikast. Samas on Merkol ka A-energiaklassi kortermaja arenduse kogemus – esimene valmis Tallinnas Räägu tänaval.

Korterite arendamisel arvestame hoone ratsionaalse väliskujuga ja valime parima võimaliku korterite paigutuse ilmakaarte suhtes. Kasutame kõrge efektiivsusega soojustagastusega ventilatsioonisüsteeme ja tänapäeva nõuetele vastava soojusläbivusega avatäiteid ja välispiirete konstruktsioone.

TURVALISUS

Kodude turvalisuse tagamiseks on
– kõikidesse kodudesse loodud valvesignalisatsiooni paigalduse valmidus,
– kasutatud lukustatavaid turvauksi, millede võtmed on  varustatud kopeerimiskaitsega ning lukuga käib kaasas turvakaart;
– korterelamud varustatud fonoluku süsteemiga;
– trepikojad, panipaigad ja prügiruumid lukustatud;
– objekte ümbritsevad teed ja tänavad valgustatud;
– laste mänguväljakutele paigaldatud sertifitseeritud seadmed
– võimalusel parkimisala piiratud tõkkepuuga.

Garantii

Merko arendatud ja ehitatud kodule kehtib kaheaastane garantii, mille jooksul reageerime koheselt koduomaniku probleemidele, teostades garantiitööde raames vajalikud parandustööd ettevõtte kulul.

Tere tulemast meie uuenenud kodulehele!

Asud praegu Eesti juhtiva ehitusfirma
AS Merko Ehitus Eesti kodulehel
www.merko.ee.

Börsil noteeritud AS Merko Ehitus kontserni kodulehe aadress on nüüdsest
group.merko.ee.

Welcome to our new website!

You are currently on the website of
AS Merko Ehitus Eesti, Estonian leading construction company.
www.merko.ee.

The website of AS Merko Ehitus group listed on Nasdaq OMX Tallinn, is from now on
group.merko.ee.