Sügisel valmiv Viimsi riigigümnaasium sai nurgakivi

07.02.2018

Täna asetasid haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Riigi Kinnisvara AS juhatuse esimees Kati Kusmin, Merko Ehitus Eesti juhatuse liige Jaan Mäe, Viimsi vallavanem Siim Kallas ning Viimsi riigigümnaasiumi direktor Karmen Paul nurgakivi sügisel avatavale Viimsi riigigümnaasiumi hoonele. 540 õpilasele mõeldud tänapäevane gümnaasiumihoone ehitatakse Harjumaale Viimsi valda Haabneeme alevikku Tammepõllu tee äärde jäävale kinnistule suurusega 8830 ruutmeetrit, ehitusaluse pinnaga 2500 ruutmeetrit. Planeeritava koolihoone netopind on ligi 4150 ruutmeetrit.

„Harjumaa esimese riigigümnaasiumi nurgakivitseremoonia on rõõmus sündmus vabariigi juubeliaastal. Nurgakivist olulisemgi on see, kuidas selleni on jõutud – see on olnud suurepärane näide kogukonna, omavalitsuse ja riigi koostööst. Sisuga peavad juba sügisel selle maja täitma pühendunud õpetajad ja õpilased,” ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

„Viimsi riigigümnaasiumi kavandamisel oli oluline roll loomingulisel ja funktsionaalsel õpikeskkonnal,  mis arvestab lisaks õppetegevusele ka vaba aja veetmise võimalusi. Hoone seisukohalt oli oluline võimalikult väikese energiavajadusega hoone loomine,“ ütles Kati Kusmin.

Uus koolihoone on plaanis avada 2018. aasta sügisel, tegemist on esimese riigigümnaasiumiga Harjumaal. Viimsi vallavanema Siim Kallase hinnangul on riigigümnaasiumi loomine suur väljakutse. „Kool on justkui haridusmeka, millel on oluline roll vedada eest regionaalset arengut. Meie jaoks tähendab see haridusinnovatsiooni juhtimist, et tuua kokku kogukonnad, teadus ja eksperdid ning koostöös pakkuda võimalusi parima võimaliku hariduse omandamiseks,“ sõnab vallavanem.

“Nii vorm kui sisu on omavahel seotud. Viimsi Gümnaasium – see on nii uue koolihoone kui ka kogu uue õpikogukonna loomine. Meie jaoks on oluline, et see keskkonnasõbralik hoone on õpilase-, õpetaja- ja õppimissõbralik. See toetub nii haridus- ja teadusministeeriumi ning Riigi Kinnisvara riigigümnaasiumide loomise kui ka Viimsis hariduse andmise 151-aastasele parimale kogemusele,“ sõnab Viimsi Gümnaasiumi koolijuht Karmen Paul.

Hoone projekteerimisel kasutati ehitusinformatsiooni modelleerimist BIM (Building Information Modelling). Mudelprojekteerimise abil on lihtsam hinnata projekteeritava hoone tulevast energiavajadust, halduskulusid ning kasutusmugavust. Lisaks võimaldab BIM tagada projekteerimise kõrget kvaliteeti ning vältida võimalikke ehitusaegseid probleeme juba projekteerimise ajal. RKAS-i BIM projektijuhi Silver Ader selgitas, et Viimsi riigigümnaasium on üks esimestest hoonetest Eestis, mille kohta ehitaja koostab lisaks teostusmudeli (as-built model), mis kajastab ehitusaegseid muudatusi ja ehitustegevuse kestel tekkinud lisainformatsiooni. „Teostusmudel on praktiline töövahend hoone haldusperioodil ning aitab oluliselt kaasa hoone haldus- ja hooldustegevuste digitaliseerimisel.“

Viimsi riigigümnaasiumi hoone arhitektuurilahenduse „CLT“ autoriteks on Novarc Group AS ning KAMP Arhitektid OÜ (Jan Skolimowski, Peeter Loo ja Kaspar Kruuse). Hoone projekteerimis- ja ehitusleping sõlmiti Riigi Kinnisvara ASi ja Merko Ehitus Eesti kontserni kuuluva Merko Infra ASi vahel 2. oktoobril 2017.

Tere tulemast meie uuenenud kodulehele!

Asud praegu Eesti juhtiva ehitusfirma
AS Merko Ehitus Eesti kodulehel
www.merko.ee.

Börsil noteeritud AS Merko Ehitus kontserni kodulehe aadress on nüüdsest
group.merko.ee.

Welcome to our new website!

You are currently on the website of
AS Merko Ehitus Eesti, Estonian leading construction company.
www.merko.ee.

The website of AS Merko Ehitus group listed on Nasdaq OMX Tallinn, is from now on
group.merko.ee.