Kõik uudised

Ehitame Meteci tehasehoone ja Püha Johannese Kooli juurdeehituse

Sõlmisime novembris kaks lepingut. Tartumaal algavad Meteci tehasehoone ehitustööd ja Tallinnas käivitame Püha Johannese Kooli gümnaasiumihoone ehituse.

Ehitame Meteci tehasehoone Tartumaale Kambja valda Tõrvandisse. Rajame uude tehasehoonesse tootmis- ja laopinnad ning kahekorruselise hooneosa olme- ja tehnoruumide jaoks. Hoone ümber on planeeritud kolmest küljest asfalteeritud teed ja parklad. Osaliselt rajame ka kõrghaljastuse.

Hoone ehitustööd algavad 2023. aasta alguses. Hoone üleandmine tellijale on planeeritud aasta pärast ehituse algust, v.a heakorra- ja haljastustööd, mis teostatakse ajal, millal ilm neid teha võimaldab.

Tallinnas algavad ehitustööd Nõmmel Püha Johannese Kooli juures. Käimasoleva kooliaasta eel andsime tellijale üle põhikoolihoone ja kodukiriku, nüüd ehitame varem valminu kõrvale juurdeehituse, milles hakkavad õppima Püha Johannese Kooli gümnaasiumiastme õpilased.  

Kahekorruselise ja arhitektuurselt põhikoolihoone käekirja järgiva hooneosa ehitustööd algavad detsembris. Uus hoone ja galerii, millega senine ja lisatav hooneosa ühendatakse, valmib 2023. aasta sügisel.

Sel sügisel oma uutes ruumides tööd alustanud Püha Johannese Kool on pälvinud suurt tunnustust. Meie ehitatud hoone oli nomineeritud aasta puitehitise konkursil, viimati tunnustas kooliperet Nõmme linnaosavalitsus andes koolile aastapreemia Nõmme haridusmaastiku vaimsuse tõstmise ja rikastamise eest. Ilma hooneta ei oleks saanud seda teha, seega on Merkogi andnud oma osa väärt tunnustuse pälvimisse.