Kontserni struktuur

AS Merko Ehitus Eesti on kontsern, mis hõlmab erinevaid ehitusvaldkonna ettevõtteid: teedeehitusele keskendunud Tallinna Teede AS, infrastruktuuri valdkonna ehitustele keskendunud AS Merko Infra, lisaks ka AS Merko Tartu, AS Gustaf ja OÜ Fort Ehitus.

Ettevõte teostab üle Eesti nii projektijuhtimise meetodil kui ka oma jõududega kõiki teehoiutöid: sealhulgas ehitab teede konstruktsioone, teostab teede hooldusremonti, pindamistöid ning kaevetööde ja teeseisundi järelevalvet Tallinnas ning osutab masinatele remonditeenuseid. Ettevõttel on ka oma asfalditehas.
AS Merko Ehitus Eesti omab ettevõttes 100%-list osalust.

Juhatuse esimees Jüri Läll

Kontakt:
Betooni 24, 11415 Tallinn
E-mail: info[A]talteede.ee 
Üldtelefon: +372 606 1901
www.talteede.ee 

Ettevõte loodi 2009. aastal eesmärgiga koondada infrastruktuurivaldkonna oskused ja teadmised ning arendada antud tegevussuunda. Merko Infra välisvõrkude osakonna põhiülesandeks on vee-, kanalisatsiooni- ja gaasitorustike välisvõrkude ehitamine, kanalisatsioonipumplate paigaldamine ning sadeveesüsteemide ehitamine ja renoveerimine. Alates 2011. aastast kuulub ettevõtte koosseisu ka elektritööde osakond, mis tegeleb kesk- ja kõrgepinge alajaamade ning liinide projekteerimise, seadistamise ja ehitamisega.

Meie eesmärgiks on teostada tööd kvaliteetselt ja vastavalt headele ehitustavadele, lahendada parimal viisil klientide veevarustuse ja heitveekanaliseerimise probleemid, seejuures võimalikult vähe kahjustades haljastust, teekatteid ja ehitisi. Meil on parimal tasemel insenertehniline meeskond ning kasutame kaasaegseid töövahendeid ja -meetodeid. Meil on pädeva elektrialase kogemuse ja erialaste teadmistega projektijuhtimise meeskond. Peame oluliseks tähtaegadest ja kvaliteedinõuetest kinnipidamist.

Kontakt:
Järvevana tee 9g, 11314  Tallinn 
E-mail: merko[A]merko.ee 
Üldtelefon: +372 680 5105
Faks: +372 680 5106

 

Ettevõte on spetsialiseerunud  projektijuhtimisele, vahendades tellijatele alltöövõtjate teenuseid ning kandes tellija ees lõplikku vastutust iga objekti tähtaegse ja kvaliteetse valmimise eest. Merko Ehitus Eesti omab ettevõttes 100% osalust.

Juhatuse liikmed: Mihkel Mugur, Juhan Varik

Kontakt:
Järvevana tee 9g, 11314 Tallinn 
E-mail: merkotartu[A]merkotartu.ee 
Üldtelefon: +372 730 2890
www.merkotartu.ee

Merko kontserni alates 1997. aastast kuuluv ettevõtte põhitegevusalaks on kinnisvara arendus Pärnus. 
Merko Ehitus Eesti omab ettevõttes 100% osalust.

Kontakt:
Järvevana tee 9g, 11314  Tallinn 
E-mail: merko[A]merko.ee 
Üldtelefon: +372 680 5105
Faks: +372 680 5106

Ettevõte teostab vesiehitus- ja vaiatöid ning personalil on valdkonnas üle kümne aastane kogemus. Ehitustöödest teostatakse sulundseinasid erinevatest profiilidest, toruvaiadest kaiseinu ja Jet tüüpi kaisid, süvendustöid, kaldakindlustuse ehitust, igas mõõdus betoonvaiade süvistamist ning puurvaiasid. Merko Ehitus Eesti omab ettevõttes 75% osalust alates 2007. aastast.

Peeter Luks, Juhatuse liige

Kontakt:
Tare tee 2-5, 74001 Viimsi
E-mail: peeter.luks[A]mail.ee 
Üldtelefon: +372 502 7165

Tere tulemast meie uuenenud kodulehele!

Asud praegu Eesti juhtiva ehitusfirma
AS Merko Ehitus Eesti kodulehel
www.merko.ee.

Börsil noteeritud AS Merko Ehitus kontserni kodulehe aadress on nüüdsest
group.merko.ee.

Welcome to our new website!

You are currently on the website of
AS Merko Ehitus Eesti, Estonian leading construction company.
www.merko.ee.

The website of AS Merko Ehitus group listed on Nasdaq OMX Tallinn, is from now on
group.merko.ee.